JET KAROT -- Kalite Anlayışımız

 

 

 

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
• Müşterilerimizin gereksinimlerini analiz ederek profesyonel hizmetlerin hangilerinden
faydalanabileceklerini belirlemek
• Üstlendiğimiz işleri en iyi şekilde yerine getirebilmemizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en
doğru şekilde karşılayabilmemizi ve bizden beklentilerini aşan hizmetler sunmamızı
sağlayan hizmet hedefleri geliştirmek
• Bu hizmet hedeflerimize ulaşabilmemiz için uygun bir müşteri hizmet planı hazırlamak
• Yükümlülüklerimizi yerine getirmek, olası sorunları öngörebilmek ve sürprizlerden
kaçınabilmek için hizmet planımızı doğru şekilde uygulamak
• Müşterilerimiz ile hizmetlerimizin değer ve kalitesini daha iyi algılayabilmeleri için etkin ve
yaratıcı iletişim kurmak
• Müşterilerimizin yönetim kadrolarını işlerinin durumları hakkında bilgilendirmek ve işlerini
geliştirmeleri konusunda anlamlı tavsiyelerde bulunmak
• Etkin iletişimi teşvik etmek amacıyla kilit yönetim kadrosu ile olan ilişkilerimizi sürekli
olarak ilerletmek, güçlendirmek ve müşteri sadakatini arttırmak
• Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik ya da müşteri hizmetleri sorunlarının zamanında,
karşılıklı saygı anlayışı içerisinde ele alınarak çözüme ulaştırıldığından emin olmak
• Müşterilerimizden bizden almış oldukları hizmetler hakkındaki değerlendirmelerini düzenli
olarak istemek
• Hizmet ücretlerimizi, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve üstlendiğimiz sorumluluklar göz
önüne alındığında, müşterilerimizce makul ve adil olarak algılanacak şekilde belirlemek

 

telefon whatsapp mail